Regulamin

Każdy Klient Fitness Planet zobowiązany jest:

  • do zapoznania się i przestrzegania regulaminu klubu,
  • W klubie są kamery na sali ćwiczeń i w recepcji  ( dla bezpieczeństawa )